ISO 50001 Energiairányítási rendszer

Mi is pontosan az ISO 50001?

Egy szabvány, mely meghatározza az energiagazdálkodási rendszer bevezetésére és folyamatos fejlesztésére vonatkozó követelményeket és keretrendszert biztosít a szabvány alkalmazásához. Az ISO 50001:2011 szabványt a legújabb és legjobb energiagazdálkodási gyakorlatokra, már meglévő nemzeti szabványokra és kezdeményezésekre alapozva hozták létre.

Az ISO 50001:2011 szabvány bevezetése minden szervezet számára ajánlott – mérettől, iparágtól és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül.

Kinek szól az MSZ EN ISO 50001 szabvány?

Az energiahatékonysági törvény érvénybe lépése után, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján alapvetően nagyvállalatnak minősülő szervezeteknek, azaz

minden olyan cég, amelynek foglalkoztatotti létszáma eléri vagy meghaladja a 250 főt,

minden olyan vállalat, amelynek mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurót ÉS árbevétele meghaladja az 50 millió eurót.

Illetve a fentiekben megnevezett törvényi megfelelőséget nem az energetikai audit elvégzésével szeretnék elérni.

Illetve olyan cégeknek, melyek tevékenységükből adódóan nagy energiaigényűek, vagy olyan szervezetek, amelyeket közvetlenül érint az üvegházhatású gázokra vonatkozó törvényi szabályozás.

Valamint a magas színvonalú környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek, tekintettel arra, hogy emiatt gyorsan és egyszerűen megfelelhetnek az energiairányítási rendszer szabványos követelményeinek is, mivel az ISO 50001:2012 szabvány felépítése és követelményrendszere nagyon hasonló az ISO 9001, 14001 szabványokéhoz,

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány tartalmi követelményei:

 • A szervezet energia szükségletének meghatározása
 • Energia politika és célok meghatározása
 • Kezdeti helyzetfelmérés energia fogyasztás szempontjából
 • Szükséges folyamatok és felelősségi körök meghatározása
 • Az energia célok elérése érdekében a szükséges erőforrások biztosítása
 • Energia átvilágítási (monitoring) rendszerek alkalmazása
 • Energia hatékonysági- és teljesítménymutatók meghatározása
 • Hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása
 • Az energia-hatékonyság folyamatos fejlesztésének nyomon követése

Az MSZ EN ISO 50001:2012  szabvány bevezetésének mérföldkövei:

 1. Energiapolitika meghatározása
 2. Energia átvizsgálás
 3. Energia alapállapotfelmés
 4. Energiateljesítmény mutatók meghatározása
 5. Energia célok kitűzése, energiairányítási cselekvési tervek
 6. Energiatudatos magatartásformák kialakítása a munkatársak körében
 7. Energia irányítási rendszer dokumentációja
 8. Energia irányítási rendszer folyamatos fejlesztése
 9. Energia irányítási rendszer ellenőrzése
 10. Vezetőségi átvizsgálás

Miért jó a szabvány bevezetése és működtetése az Ön számára?

 • Az energiafogyasztás azonosításával, mérésével és nyomon követésével csökken az energiafogyasztás és az energiaköltség
 • Az energiahatékonysági megoldások és az energiafogyasztás csökkentése felé irányuló magatartásbeli változások javítják az üzleti teljesítményt
 • Növelhető az ellátásbiztonság
 • Az energiahatékonysági célok megvalósulásával egyidejűleg teljesül a törvényi kötelezettség is
 • A szervezeten belüli energiagazdálkodási politika bevezetése és az energia hatékony gondolkodás beágyazási növeli a munkatársak motiváltságát és elkötelezettségét, elősegíti az innovációt
 • Elősegíti a vállalat üvegházhatású gázok kibocsátásának és más kéros környezeti hatások csökkentésére irányuló projektek megvalósítását
 • Vevők elégedettségét növeli, ezáltal a szervezet presztízsét is
 • Akár versenyelőnyt is jelenthet a versenytársakkal szemben